Ga naar de inhoud

Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u minder of helemaal niet meer werken waardoor u geen of minder inkomen heeft. Voor werknemers in loondienst zijn er regels die ervoor zorgen dat zij toch een inkomen hebben als zij arbeidsongeschikt zijn. Voor zelfstandige ondernemers (inclusief directeur-grootaandeelhouders, zelfstandigen zonder personeel, vrije beroepsbeoefenaren) gelden deze regels niet. Zij moeten zelf zorgen voor een inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Dat kan met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV).

De hoogte van het verzekerde bedrag hangt af van uw inkomen of als u startend ondernemer bent, van het inkomen dat u verwacht te gaan verdienen.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt een wachttermijn. Dat is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. U kiest zelf hoe lang deze wachttermijn is. Naast deze wachttermijn geldt tevens dat u minimaal 25% arbeidsongeschikt dient te zijn om voor een uitkering in aanmerking te komen.

Neem voor meer informatie over dit product contact met ons zodat wij u nader kunnen informeren. Indien u het wenst kunt u ook de bijbehorende productwijzer raadplegen.

terug naar overzicht