Ga naar de inhoud

Overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt vóór het einde van de verzekering. Met deze uitkering kan het inkomen van uw nabestaanden worden aangevuld, of kunnen schulden geheel of gedeeltelijk worden afgelost. Een overlijdensrisicoverzekering wordt danook vaak gesloten in combinatie met een hypotheek. Daarnaast stellen geldgevers (banken) vaak een overlijdensrisicoverzekering verplicht. Met de uitkering kan de hypotheek dan gedeeltelijk of geheel worden afgelost. Het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd is bij het afsluiten van de verzekering afgesproken.

Neem voor meer informatie over dit product contact met ons op zodat wij u nader kunnen informeren. Indien u het wenst kunt u ook de bijbehorende productwijzer raadplegen.

terug naar overzicht